About

Trang

Bio: "Đừng bao giờ : • Xem nhẹ tình cảm của một ai đó... ♥ Bởi vì : • Đời như là một quy luật vậy... • Hôm nay, bạn làm người ta đau... • Thì chắc gì ngày mai bạn đã được hạnh phúc... ♥ Và : • Trong tình yêu... • Cũng có 2 loại buông tay... ♥ Hoặc là : • Buông tay là buông vĩnh viễn.. ♥ Hoặc là : • Buông tay là để nắm lại chặt hơn.."

View complete profile

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s